Pussycat masáž aneb co se dříve nesmělo

Pussycat masáž aneb co se dříve nesmělo

Pussycat masáž zní exoticky a vlastně vhodný ekvivalent v češtině neexistuje. Erotická masáž? Ta to sice je, ale přece jen doslovný popis toho je během ní dovoleno to nevystihuje. Návštěvník si během ní užije víc, než jen doteky masérky. 

Sám si také může sáhnout či políbit. Představa něčeho podobného v minulosti se zdá být absurdní. Jenže záleží na tom do jak hluboké minulosti se ponoříme. Ve starém Řecku či dávnověkém Římě byly kněžky lásky, což je téměř totéž co současné pussycat masérky. Už jen to, že byly nazývány kněžkami ukazuje na to, že měly ve společnosti přece jen váženější postavení než současné dívky z erotických salonů.

Na jejich poškozené pověsti se podepsala křesťanská historie, která sebou nesla brutální snahu o potlačení ženské sexuality a mužské přirozenosti. Pan farář sice do vaší ložnice nenahlížel, a pokud ano, tak jen skrze zpovědní tajemství, jež byl povinen uchovat, ale Bůh prý viděl všechno. To v praxi znamenalo dokonce dobrovolnou autocenzuru. Neznámí autoři Bible si otázky sexuality pojistili hned dvěma z deseti přikázání. Nesesmilníš a nepožádáš manželku bližního svého. To druhé se zdá být v pořádku, udržovat sexuální poměr s manželkou kamaráda je opravdu nemravné, ale jsem-li single, proč bych si nemohl přinést kus radosti do života? 

Přeneseno do dnešních poměrů, proč bych si nemohl dopřát třeba pussycat masáž? Nikomu tím neubližuji a bráno z ryze lékařského hlediska, dokonce si tím prospívám. A to jak z pohledu fyzického, tak duševního zdraví? Nebo chcete snad tvrdit, že věnovat trochu času sám sobě, duševní pohody a tělesné slasti není zdravé? Přesto se najdou tací, kteří by podobně dobře strávený čas nejraději odsoudili.

Sex, aniž by bylo jeho cílem plození potomků, byl v minulosti chápán jako věc veskrze hříšná. Tomáš Akvinský, katolický kněz a filosof tvrdil, že fyzická láska by měla trvat pokud možno co nejkratší dobu. Tenhle chlapík měl určitě smutný život. Je to stejné, jako kdyby říkal, že jídlo se nemá kořenit, protože by pak bylo příliš chutné a lákalo by nás k dalším porcím A užívat si jídla? Mít potěšení z chuti? Zakazuje se!!! Aby toho nebylo dost, tak se z historie zachovalo poměrně hodně důkazů o tom, že si i muži v klášterech dopřávali aktivity, které bychom dnes naprosto bez problémů označili za erotické masáže. Není divu, že právě pořekadlo o kázání vody a pití víno má svůj původ právě v katolických mnišských celách.

Aby byly milostné hrátky ještě více komplikované, chtěla si církev vyhradit dny, které měly být „sexuprosté“. Třeba neděle, jež měla být zasvěcena Pánu, v neděli se přece chodilo do kostela. Že nevidíte žádnou souvislost mezi volným dnem v kalendáři a možností ho prožít dle vlastního uvážení? I kdyby to měla být erotika? Já také ne. Dokonce to vnímám přesně naopak. Mám-li volno a chuť, proč si neudělat radost? Jednalo se proto jen o další komplikaci, která nám měla nabourat harmonický život. Chtíč prý je podle svatého Pavla branou do pekla. Jenže i on musel být někde počat a kdo ví, třeba zrovna jeho otec byl milovníkem hebkých doteků či dlouhého milování. Mohl si to dovolit. Bible v té době ještě napsána nebyla.

Každý, ať už muž nebo žena, má tu a tam erotické sny a představy. Už jen samotná jejich existence a fakt, že si je přiznáme, je důkazem, jak moc je sex pro naše žití důležitý. Samozřejmě, dá se bez něj vydržet. Ale proč? Stejně tak, jako si tu a tam rád zajdu na pivo, odpočinu si od shonu a každodenního pracovního stresu, tak se občas položím na futon. Mám tuhle japonskou matraci rád. Proč? Řečeno slovy klasika „my nesmíme ani naznačovat“. Nicméně tenhle způsob relaxace mohu jen vřele doporučit.  

A pokud byste chtěli nuru masáž vyzkoušet i vy, pak vás mohu nenápadně přesměrovat na stránky www.pleasure-world.com, kde jistě najdete, co hledáte.

Pavla Snášelová