Když vás trápí frázová slovesa, seznam těch nejpoužívanějších vám učení usnadní!

Když vás trápí frázová slovesa, seznam těch nejpoužívanějších vám učení usnadní!

Jestliže se učíte anglicky a dělají vám potíže frázová slovesa, seznam těch nejpoužívanějších, který jsme pro vás dnes připravili, vám nepochybně usnadní práci. Frázová slovesa patří mezi nejzajímavější a zároveň nejzapeklitější aspekty anglického jazyka. Skládají se z pravidelného slovesa a předložky nebo příslovce. V anglické gramatice hrají důležitou roli. Jejich význam může být doslovný nebo přenesený, což dává jejich použití jistou míru flexibility a to s ohledem na rozličné kontexty.

Správné používání frázových sloves je pro ovládnutí anglického jazyka zcela nezbytné!

 

Význam frázových sloves a seznam těch nejobvyklejších

Někdo má možná dojem, že je význam angličtiny poněkud přeceňován. Stamiliony lidí po celém světě to ale asi vidí jinak, protože se jí stále učí. A co jim při učení dělá největší problémy? Některým možná právě frázová slovesa.

Frázová slovesa často nabízejí způsob, jak vyjádřit komplexní myšlenky prostřednictvím relativně jednoduchých slov. Například ‚give up‘ (vzdát se) je krátká fráze, ale nese v sobě hluboký význam rezignace nebo ukončení jakýchkoliv snah. Stejně tak ‚look after‘ (starat se) vyjadřuje péči nebo odpovědnost. Tyto fráze jsou ve své struktuře “ekonomické” a přesto srozumitelné. Poskytují tak mluvčímu možnost vyjádřit složité koncepty zcela jasným jazykem a být přitom stručný.

A která jsou nejpoužívanější?

Některá frázová slovesa jsou používána častěji než jiná. Je to kvůli jejich flexibilitě a schopnosti přizpůsobit se různým kontextům. Tato slovesa mohou mít různé významy v závislosti na kontextu a často se používají v běžném hovoru i psaném jazyce. Jejich znalost je klíčová pro efektivní komunikaci v angličtině. Zde je seznam několika běžně používaných frázových sloves, která mají často více než jeden význam:

  • Turn on/off: zapnout/vypnout
  • Look up: vyhledat
  • Come across: narazit na
  • Go on: pokračovat
  • Take off: sundat, vzletět
  • Break down: rozbít se, zhroutit se
  • Put off: odložit, odradit

Tento seznam sice není vyčerpávající, ale poskytuje dobrý přehled o některých základních frázích, které jsou běžně používány v každodenním anglickém jazyce.

 

Použití v každodenní konverzaci

V každodenní běžné konverzaci se frázová slovesa objevují velmi často. Z dobrého důvodu. Například při popisu běžných činností, jako je zapínání světel (‚turn on the lights‘) nebo vypínání televize (‚turn off the TV‘), používáme frázová slovesa téměř automaticky. Jejich časté použití v běžném hovoru z nich činí nezbytnou a v podstatě automatickou součást slovní zásoby každého člověka, který jazyk ovládá.

Nejste-li rodilý mluvčí, může to být obtížné

Někdo se naučí jazyků, kolik chce. Jiný je rád, když zvládne ten mateřský. Faktem je, že pro někoho, kdo není rodilým mluvčím, může být učení anglických frázových sloves poměrně obtížné, protože jejich význam často nelze odvodit přímo z jednotlivých slov, která je tvoří. 

Například ‚give up‘ (vzdát se) nemá žádnou přímou souvislost s významem slov ‚give‘ (dát) a ‚up‘ (nahoru). Tento aspekt činí frázová slovesa jedinečnými a zároveň složitými pro pochopení a osvojení. Navíc je pravda, že mnoho frázových sloves nabývá různých významů v závislosti na kontextu, což vyžaduje od studentů hlubší porozumění jazykovým nuancím. Například ‚break down‘ může znamenat rozložit, ale také poruchu nebo třeba psychické zhroucení, a to v závislosti na konkrétní situaci. Tato variabilita činí z osvojení frázových sloves poměrně obtížnou výzvu. Nicméně výzvu, s níž se lze s trochou snahy úspěšně vypořádat.

Kulturní a kontextové nuance

Frázová slovesa mohou mít různé významy v závislosti na kontextovém, ale i na “kulturním” použití. Například ‚hang out‘ může v americké angličtině znamenat ‚trávit čas s přáteli‘, zatímco v jiných variantách angličtiny může mít jiný význam nebo se nepoužívá tak běžně. Podobné kulturní odlišnosti vyžadují od studentů angličtiny, aby se frázová slovesa nejen pečlivě naučili, ale aby také dokonale porozuměli kontextu, ve kterém se používají.

Je samozřejmě důležité, aby studenti byli vystaveni různým dialektům a jazykovým variacím, což jim pomůže lépe chápat, jak se významy sloves mohou lišit v různých sociolingvistických kontextech. Kromě toho, porozumění idiomům a frázovým slovesům může být klíčové pro dosažení plynulosti v jazyce, protože tato slovesa často nesou významy, které nejsou doslovně odvoditelné z jednotlivých slov ve větě.

 

Názorné příklady

Názorné příklady mohou pomoci lépe pochopit použití frázových sloves. Například frázové sloveso „rozhlížet se“ znamená rozhlédnout se kolem sebe, zatímco „vzdát se“ vyjadřuje opuštění nějakého úsilí nebo záměru. Dalším příkladem je sloveso „podívat se“, které znamená zaměřit svůj pohled na něco nebo někoho s cílem lépe to vidět nebo poznat.

Další příklady:

  • „Can you look after my dog this weekend?“ (Můžeš se tento víkend starat o mého psa?)
  • „I finally came across the book I was looking for.“ (Konečně jsem narazil na tu knihu, kterou jsem hledal.) 

Podobné příklady ukazují, jak frázová slovesa zvyšují dynamiku a význam v konverzaci.

Časem porozumíte i složitějším “frázím”

Pro každého, kdo se snaží naučit anglicky, je velmi důležité porozumět nejen základním frázovým slovesům, ale později také těm složitějším, které mohou přinášet jemnější nuance významu. Toto hluboké porozumění umožňuje efektivnější a přesnější komunikaci v anglickém jazyce, a je klíčové pro dosažení vysoké úrovně jazykové dovednosti. Časem se to obvykle poddá.

 

Nenechte se odradit!

Frázová slovesa jsou nedílnou součástí angličtiny a jejich zvládnutí je nezbytné pro každého, kdo se snaží jazyk opravdu dobře naučit. Ačkoliv může být jejich používání zpočátku matoucí, dostatečnou praxí se zlepší téměř každý. 

Zatím vám frázová slovesa moc nejdou? Připadají vám příliš složitá? To je jen zdání – nenechte se odradit!

Pavla Snášelová