Divadlo konzervatoře

je jako součást Pražské konzervatoře určeno pro inscenační praxi studentů 5. a 6. ročníků.

Na tvorbě inscenací se ve spolupráci se studenty podílí profesionální režiséři, výtvarníci, choreografové, hudební skladatelé a další.

Divadlo Konzervatoře tak zaujímá význačné místo při završení studia na hudebně dramatickém oddělení tím, že výsledky práce studentů nejsou izolovány ve školních zdech, ale naopak nabídnuty širokému publiku. Tento kontakt s běžným divadelním provozem a diváckou obcí klade vysoké nároky nejen na úroveň celé inscenace, ale také na studenty samotné, na jejich schopnosti a dovednosti nabyté v prvních čtyřech letech studia.