Christopher hampton: nebezpečné vztahy

Christopher hampton: nebezpečné vztahy

Nebezpečné vztahy jakožto Valmontovské variace. Hra nebezpečných vášní, intrik, ale i opravdových citů.
Nebezpečné vztahy jsou velkým dramatem, které spojuje zhýralost vyšší společnosti absolutistické monarchie 18. století s „rozvolněností“ a „hrdiny“ dnešní doby, kdy vše je dovoleno. Postavy naší hry generačně rozeznávají své možnosti a snaží se zorientovat ve společnosti. Přičemž nejen morálku, ale také vášeň chápou po svém, teprve objevují skutečné hodnoty a ryzí city. Jsou determinováni většinovou společností, která i zpočátku dobré duše může nakazit svou zkažeností. Valmont a Markýza de Merteuil rozehrávají nebezpečné hry a hrají si s city ostatních, i se svými vlastními, na ostré hraně, která se může vždy vymstít a obrátit proti nim samotným. Valmont je stržen vášní k Markýze, ale magnetem je pro něj také ctnostná Madame de Tourvel. Na které straně je to však pouhá vášeň a na které skutečná láska? Uvědomí si to Valmont včas? A je Markýza skutečně tak neomylná ve svých intrikách?

Inscenace Hamptonových Nebezpečných vztahů podle románu v dopisech Choderlose de Laclose těží ze spojení mladého hereckého souboru, který právě poprvé vstupuje do svého školního divadla, a zkušeného režiséra Michaela Taranta. Je koncipována jako volná adaptace přímo pro konkrétní herecký ročník konzervatoře, která by mohla nést podtitul Valmontovské variace. Pro zúčastněné herce tato zkušenost není pouze klasickou činoherní inscenací, ale také podstatným a náročným školním úkolem. Na tomto textu se herci mohou naučit mnohé, především propojení slovního jednání a výrazného hereckého a emocionálního gesta, když Hampton spojuje ve svém díle konverzační tradici anglickou s francouzským divadlem slova a režisér Michael Tarant velmi apeluje také na mimoslovní jednání. Tarantovy inscenace se vždy vyznačují jak bohatostí vnitřní, tak vnější (ve vzájemném propojení) za využití celé řady inscenačních prostředků, mezi kterými hraje podstatnou roli mimo jiné hudba či výprava, které dotvářejí myšlenku, situaci a herecké jednání tak, aby dění na scéně bylo prodchnuto ryzí dramatičností.

Pavla Snášelová