SEO

SEO

Pokud se aspoň občas pohybujete na internetu, jistě vaší pozornosti neušel termín SEO. Proč by vás tento termín měl vůbec zajímat? To si hned řekneme.

Mnoho lidí se při vytváření webu soustředí na design. Ten je samozřejmě důležitý, ale sebe působivější design návštěvníky nepřitáhne. Podstatnou roli hraje i obsah, ale aby se publikum o dané stránce vůbec dozvědělo, bez optimalizace se to neobejde. Jinak se takové stránky ocitnou na kdoví kolikáté stránce výsledků vyhledávání a vaše snaha o působivou prezentaci přijde vniveč. A to by byla velká škoda!

SEO a nejdůležitější faktory

Cílem SEO neboli optimalizace webu je zvýšení návštěvnosti, snížení počtu odchodů ze stránky, snížení nákladů vynaložených na zákaznickou podporu, zvýšení konverzního poměru a v neposlední řadě samozřejmě podpora viditelnosti značky na internetu a tím i zisku. Optimalizace webu má mnoho požadavků na obsah i celou strukturu webu. Pojďme se na nejdůležitější parametry podívat trochu detailněji.

On-page faktory

Rozhodujícími parametry, které ovlivňují výslednou pozici v rámci vyhledávání, jsou takzvané on-page faktory, které se vyskytují přímo na webové stránce. Za pozornost stojí především:

  • Správná klíčová slova: Značná část optimalizace se odvíjí od analýzy klíčových slov. Dobrými nástroji ke stanovení klíčových slov je například Google Adwords a také našeptávače na Seznam.cz a Google.cz. Následně se však nesnažte do příspěvků publikovaných na webu vměstnat co nejvíce klíčových slov. Jejich hustota totiž při vyhledávání ztrácí na důležitosti. Podstatnější roli hraje jejich promyšlené umístění. Velmi žádoucí je jejich výskyt v doméně a v rámci URL.
  • Přehledná navigace a struktura: Nejen z hlediska SEO, ale také z pohledu uživatele je důležitá jasná strukturace webu. Kvůli vyhledávacím robotům se nedoporučuje Javascriptové menu.
  • Kvalitní kód: V případě kódu platí, že by neměl být příliš velký a také by neměl obsahovat žádné chyby. V opačném případě nedojde k zaindexování webu a jeho zobrazení ve výsledcích vyhledávání.
  • Originální text a netextový obsah: Samozřejmostí jsou originální, odnikud nezkopírované texty. Ty by neměly být přehnaně dlouhé, ale ani nevhodně zkrácené. Notoricky známé poučky uvádí, že klíčová slova by se měla nacházet především v první polovině textu. Žádoucí rovněž je používání různých tvarů, rozhodně totiž neplatí, že klíčová slova se v textu musí vyskytovat pouze v prvním pádě, neboť vyhledávací roboti s tím nemají nejmenší problém. Originalitu vyhledávače oceňují také v případě dalšího obsahu netextového charakteru, který by měl být opatřen alternativním textem.
  • Vhodně uvedená metadata: V rámci vyhledávání je podstatným kritériem pro větší úspěšnost vyplnění title a description, jak jinak než za použití klíčových slov a s ohledem na vymezený počet znaků.

Off-page faktory

Skupina off-page faktorů, které přímo nesouvisí s danou stránkou, je sice mnohem menší, ale to jim nijak neubírá na důležitosti. Patří sem zejména:

  • Linkbuilding: Zpětné odkazy vyhledávačům naznačují, nakolik je sledovaný web oblíbený. Lepší než množství bezcenných zpětných odkazů jsou odkazy (například v rámci PR článků) umístěné na respektovaných webech charakteristických vysokou návštěvností. Pamatujte také na to, že odkazy by měl mít takový tvar, aby bylo patrné, kam vedou.
  • Registrace do katalogů: Množství zpětných odkazů lze získat také díky registraci do katalogů.

Před samotným zahájením optimalizace je dobré uvědomit si, co od celého procesu očekáváte. I zde samozřejmě platí, že náklady by neměly převýšit zisk, který zvýšení počtu konverzí a návštěvnosti webových stránek přinese.

Pavla Snášelová